User Tools

Site Tools


0242601534-001534jeansagni-re

Jeansagnière

Jeansagnière trên bản đồ Pháp
Jeansagnière

Jeansagnière

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Saint-Georges-en-Couzan Xã (thị) trưởng Michèle Charles
(2001–2008) Thống kê Độ cao 900–1.383 m (2.953–4.537 ft)
(bình quân 1.100 m/3.600 ft) Diện tích đất1 14,01 km2 (5,41 sq mi) Nhân khẩu2 103  (1999)  - Mật độ 7 /km2 (18 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42114/ 42920 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0242601534-001534jeansagni-re.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)