User Tools

Site Tools


0242500299-000299bard-loire

Bard

Bard trên bản đồ Pháp
Bard

Bard

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Montbrison Xã (thị) trưởng Roger Vernet
(depuis 2001) Thống kê Độ cao 417–1.271 m (1.368–4.170 ft)
(bình quân 750 m/2.460 ft) Diện tích đất1 13,78 km2 (5,32 sq mi) Nhân khẩu2 637  (2006)  - Mật độ 46 /km2 (120 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42012/ 42600 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0242500299-000299bard-loire.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)