User Tools

Site Tools


0242300039-000039-pagny-haute-savoie

Épagny

Commune d'Épagny (74).JPG Vue d'une voie routière à Épagny
Épagny trên bản đồ Pháp
Épagny

Épagny

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Annecy Tổng Annecy-Nord-Ouest Xã (thị) trưởng Roland Daviet
(2008–2014) Thống kê Độ cao 452–770 m (1.483–2.526 ft) Diện tích đất1 6,735 km2 (2,600 sq mi) Nhân khẩu2 3.701  (2006)  - Mật độ 550 /km2 (1.400 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74112/ 74330 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0242300039-000039-pagny-haute-savoie.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)