User Tools

Site Tools


0241601706-001706lavergne-lot

Lavergne

Lavergne trên bản đồ Pháp
Lavergne

Lavergne

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Gourdon Tổng Canton of Gramat Xã (thị) trưởng Maxime Verdier
(2008–2014) Thống kê Độ cao 295–424 m (968–1.391 ft)
(bình quân 345 m/1.132 ft) Diện tích đất1 8,82 km2 (3,41 sq mi) Nhân khẩu2 410  (1999)  - Mật độ 46 /km2 (120 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46165/ 46500 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0241601706-001706lavergne-lot.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)