User Tools

Site Tools


0241400453-000453carlucet

Carlucet

Carlucet trên bản đồ Pháp
Carlucet

Carlucet

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Gourdon Tổng Canton of Gramat Xã (thị) trưởng Brigitte Escapoulade
(2001–2008) Thống kê Độ cao 171–385 m (561–1.263 ft)
(bình quân 350 m/1.150 ft) Diện tích đất1 33,7 km2 (13,0 sq mi) Nhân khẩu2 232  (2004)  - Mật độ 7 /km2 (18 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46059/ 46500 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0241400453-000453carlucet.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)