User Tools

Site Tools


0240701470-001470hosta-pyr-n-es-atlantiques

Hosta

Hosta trên bản đồ Pháp
Hosta

Hosta

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Bayonne Tổng Iholdy Xã (thị) trưởng Yves Lascor
(2001–2008) Thống kê Độ cao 260–1.155 m (853–3.789 ft)
(bình quân 442 m/1.450 ft) Diện tích đất1 17,08 km2 (6,59 sq mi) Nhân khẩu2 81  (2006)  - Mật độ 5 /km2 (13 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64265/ 64120 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0240701470-001470hosta-pyr-n-es-atlantiques.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)