User Tools

Site Tools


0239300907-000907entremont-haute-savoie

Entremont

Entremont trên bản đồ Pháp
Entremont

Entremont

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Bonneville|Bonneville Tổng Bonneville Xã (thị) trưởng Gilles Maistre
(2008–2014) Thống kê Độ cao 755–2.019 m (2.477–6.624 ft) Diện tích đất1 18,35 km2 (7,08 sq mi) Nhân khẩu2 462  (1999)  - Mật độ 25 /km2 (65 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74110/ 74130 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0239300907-000907entremont-haute-savoie.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)