User Tools

Site Tools


0239000021-000021-cole-savoie

École, Savoie

Hành chính
Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp
Vùng
Tỉnh
Thống kê

École, Savoie là một thuộc tỉnh Savoie trong vùng Auvergne-Rhône-Alpes ở đông nam nước Pháp.

  • Commune của tỉnh Savoie
  • INSEE
  • IGN
0239000021-000021-cole-savoie.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)