User Tools

Site Tools


0238303047-003047valfleury

Valfleury

Valfleury trên bản đồ Pháp
Valfleury

Valfleury

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng La Grand-Croix Xã (thị) trưởng Michel Maisonnette
(2008–2014) Thống kê Độ cao 359–820 m (1.178–2.690 ft)
(bình quân 720 m/2.360 ft) Diện tích đất1 8,77 km2 (3,39 sq mi) Nhân khẩu2 516  (1999)  - Mật độ 59 /km2 (150 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42320/ 42320 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0238303047-003047valfleury.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)