User Tools

Site Tools


0238100223-000223arthun

Arthun

Arthun trên bản đồ Pháp
Arthun

Arthun

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Boën Xã (thị) trưởng Josiane Baldini
(2008–2014) Thống kê Độ cao 346–502 m (1.135–1.647 ft)
(bình quân 400 m/1.300 ft) Diện tích đất1 13,88 km2 (5,36 sq mi) Nhân khẩu2 461  (1999)  - Mật độ 33 /km2 (85 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42009/ 42130 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0238100223-000223arthun.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)