User Tools

Site Tools


0237900025-000025-loise

Éloise

Éloise trên bản đồ Pháp
Éloise

Éloise

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Saint-Julien-en-Genevois Tổng Canton of Frangy Xã (thị) trưởng Marthe Cutelle
(2008–2014) Thống kê Độ cao 330–533 m (1.083–1.749 ft) Diện tích đất1 8,95 km2 (3,46 sq mi) Nhân khẩu2 715  (1999)  - Mật độ 80 /km2 (210 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74109/ 01200 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0237900025-000025-loise.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)