User Tools

Site Tools


0236602358-002358pr-silly-haute-savoie

Présilly

Maison du Saleve MD 20080426 2971.JPG Vue de la maison du Salève à Présilly
Présilly trên bản đồ Pháp
Présilly

Présilly

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Saint-Julien-en-Genevois Tổng Saint-Julien-en-Genevois Xã (thị) trưởng Alain Bullat
(2008–2014) Thống kê Độ cao 594–1.311 m (1.949–4.301 ft) Diện tích đất1 8,66 km2 (3,34 sq mi) Nhân khẩu2 622  (1999)  - Mật độ 72 /km2 (190 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74216/ 74160 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0236602358-002358pr-silly-haute-savoie.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)