User Tools

Site Tools


0236203141-003141wikipedia-ti-ng-t-y-ban-nha

Wikipedia tiếng Tây Ban Nha (tiếng Tây Ban Nha: Wikipedia en español) là bách khoa thư tự do phiên bản tiếng Tây Ban Nha của dự án Wikipedia. Hiện nay nó có 1.317.151 bài viết. Được bắt đầu vào tháng 5 năm 2001, nó đạt mốc 100.000 bài viết vào 8 tháng 3 năm 2006. Hiện nay, nó xếp thứ 6 trong số các Wikipedia tính theo số lượng bài viết. Vào 18 tháng 11 năm 2007 Wikipedia tiếng Tây Ban Nha đạt mốc 300.000 bài viết.

Wikipedia-logo-v2.svg
0236203141-003141wikipedia-ti-ng-t-y-ban-nha.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)