User Tools

Site Tools


0233600169-000169apinac

Apinac

Apinac trên bản đồ Pháp
Apinac

Apinac

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Saint-Bonnet-le-Château Xã (thị) trưởng Philippe Bransiet
(2008–2014) Thống kê Độ cao 796–1.055 m (2.612–3.461 ft)
(bình quân 940 m/3.080 ft) Diện tích đất1 15,35 km2 (5,93 sq mi) Nhân khẩu2 362  (2006)  - Mật độ 24 /km2 (62 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42006/ 42550 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0233600169-000169apinac.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)