User Tools

Site Tools


0233001997-001997mo-tiers

Moûtiers

Moûtiers - Savoie.JPG Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Savoie Quận Albertville Tổng Moûtiers Xã (thị) trưởng Philippe Nivel
(2008-2014) Thống kê Độ cao 465–1.042 m (1.526–3.419 ft) Diện tích đất1 3,16 km2 (1,22 sq mi)[Chuyển đổi: Số không hợp lệ]Nhân khẩu2 3.983  (2007) INSEE/Mã bưu chính 73181/ 73600 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0233001997-001997mo-tiers.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)