User Tools

Site Tools


0231800137-000137andr-zieux-bouth-on

Andrézieux-Bouthéon

Andrézieux-Bouthéon trên bản đồ Pháp
Andrézieux-Bouthéon

Andrézieux-Bouthéon

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Saint-Galmier Xã (thị) trưởng Jean-Claude Schalk
(2001–2008) Thống kê Độ cao 353–435 m (1.158–1.427 ft)
(bình quân 367 m/1.204 ft) Diện tích đất1 16,28 km2 (6,29 sq mi) Nhân khẩu2 9.153  (1999)  - Mật độ 562 /km2 (1.460 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42005/ 42160 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0231800137-000137andr-zieux-bouth-on.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)