User Tools

Site Tools


0231501496-001496iholdy

Iholdy

Iholdy trên bản đồ Pháp
Iholdy

Iholdy

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Bayonne Tổng Iholdy Xã (thị) trưởng Bernard Cachenaut
(2001–2008) Thống kê Độ cao 109–577 m (358–1.893 ft)
(bình quân 154 m/505 ft) Diện tích đất1 21,63 km2 (8,35 sq mi) Nhân khẩu2 457  (2006)  - Mật độ 21 /km2 (54 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64271/ 64640 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0231501496-001496iholdy.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)