User Tools

Site Tools


0231301079-001079gr-zes-lot

Grèzes

Grèzes trên bản đồ Pháp
Grèzes

Grèzes

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Figeac Tổng Canton of Livernon Xã (thị) trưởng Jacques Delrieu
(2001–2008) Thống kê Độ cao 268–443 m (879–1.453 ft)
(bình quân 300 m/980 ft) Diện tích đất1 11,02 km2 (4,25 sq mi) Nhân khẩu2 133  (1999)  - Mật độ 12 /km2 (31 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46131/ 46320 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0231301079-001079gr-zes-lot.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)