User Tools

Site Tools


0230400118-000118amions

Amions

Amions trên bản đồ Pháp
Amions

Amions

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Saint-Germain-Laval Xã (thị) trưởng Georges Bernat
(2008–2014) Thống kê Độ cao 359–525 m (1.178–1.722 ft)
(bình quân 470 m/1.540 ft) Diện tích đất1 17,01 km2 (6,57 sq mi) Nhân khẩu2 281  (2006)  - Mật độ 17 /km2 (44 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42004/ 42260 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0230400118-000118amions.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)