User Tools

Site Tools


0229901497-001497ilharre

Ilharre

Ilharre trên bản đồ Pháp
Ilharre

Ilharre

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Bayonne Tổng Saint-Palais Xã (thị) trưởng Étienne Etchart
(2008–2014) Thống kê Độ cao 22–142 m (72–466 ft)
(bình quân 35 m/115 ft) Diện tích đất1 10,55 km2 (4,07 sq mi) Nhân khẩu2 132  (2006)  - Mật độ 13 /km2 (34 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64272/ 64120 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0229901497-001497ilharre.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)