User Tools

Site Tools


0229402876-002876thignonville

Thignonville

Thignonville trên bản đồ Pháp
Thignonville

Thignonville

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Pithiviers Tổng Malesherbes Xã (thị) trưởng Roger Duruisseaux
(2001–2008) Thống kê Độ cao 112–132 m (367–433 ft) Diện tích đất1 9,16 km2 (3,54 sq mi) Nhân khẩu2 324  (2006)  - Mật độ 35 /km2 (91 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 45320/ 45300 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0229402876-002876thignonville.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)