User Tools

Site Tools


0228001521-001521issepts

Issepts

Issepts trên bản đồ Pháp
Issepts

Issepts

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận de Figeac Tổng de Livernon Xã (thị) trưởng Gilles Pleimpont
(2001–2008) Thống kê Độ cao 267–444 m (876–1.457 ft)
(bình quân 281 m/922 ft) Diện tích đất1 9,15 km2 (3,53 sq mi) Nhân khẩu2 158  (1999)  - Mật độ 17 /km2 (44 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46133/ 46320 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0228001521-001521issepts.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)