User Tools

Site Tools


0227802020-002020montcuq

Montcuq

Montcuq.jpg
Montcuq trên bản đồ Pháp
Montcuq

Montcuq

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Cahors Tổng Montcuq Xã (thị) trưởng Daniel Maury
(2001–2008) Thống kê Độ cao 135–291 m (443–955 ft)
(bình quân 160 m/520 ft) Diện tích đất1 32,22 km2 (12,44 sq mi) Nhân khẩu2 1.310  (2005)  - Mật độ 41 /km2 (110 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46201/ 46800 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0227802020-002020montcuq.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)