User Tools

Site Tools


0227602951-002951trelins

Trelins

Trelins trên bản đồ Pháp
Trelins

Trelins

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Boën Xã (thị) trưởng Jean-Paul Ravel
(2008–2014) Thống kê Độ cao 368–736 m (1.207–2.415 ft)
(bình quân 415 m/1.362 ft) Diện tích đất1 8,09 km2 (3,12 sq mi) Nhân khẩu2 537  (1999)  - Mật độ 66 /km2 (170 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42313/ 42130 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0227602951-002951trelins.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)