User Tools

Site Tools


0227402548-002548saint-christo-en-jarez

Saint Christo en Jarez

Saint Christo en Jarez trên bản đồ Pháp
Saint Christo en Jarez

Saint Christo en Jarez

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Saint-Héand Xã (thị) trưởng Rémi Guyot Thống kê Độ cao 540–885 m (1.772–2.904 ft)
(bình quân 810 m/2.660 ft) Diện tích đất1 21,77 km2 (8,41 sq mi) Nhân khẩu2 1.365  (1999)  - Mật độ 63 /km2 (160 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42208/ 42320 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0227402548-002548saint-christo-en-jarez.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)