User Tools

Site Tools


0227301613-001613la-grand-croix

La Grand-Croix

La Grand-Croix trên bản đồ Pháp
La Grand-Croix

La Grand-Croix

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng La Grand-Croix
(chef-lieu) Xã (thị) trưởng Michel Chatagnon
(2008–2014) Thống kê Độ cao 274–427 m (899–1.401 ft)
(bình quân 289 m/948 ft) Diện tích đất1 4,05 km2 (1,56 sq mi) Nhân khẩu2 4.962  (1999)  - Mật độ 1.225 /km2 (3.170 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42103/ 42320 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0227301613-001613la-grand-croix.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)