User Tools

Site Tools


0227200083-000083ailleux

Ailleux

Ailleux trên bản đồ Pháp
Ailleux

Ailleux

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Boën Xã (thị) trưởng Jean-Marie Joliveau
(2008–2014) Thống kê Độ cao 428–722 m (1.404–2.369 ft)
(bình quân 700 m/2.300 ft) Diện tích đất1 9,31 km2 (3,59 sq mi) Nhân khẩu2 149  (2006)  - Mật độ 16 /km2 (41 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42002/ 42130 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0227200083-000083ailleux.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)