User Tools

Site Tools


0226801722-001722le-noyer-savoie

Le Noyer, Savoie

Hành chính
Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp
Vùng
Tỉnh
Thống kê

Le Noyer, Savoie là một thuộc tỉnh Savoie trong vùng Auvergne-Rhône-Alpes ở đông nam nước Pháp.

  • Commune của tỉnh Savoie
  • INSEE
  • IGN
0226801722-001722le-noyer-savoie.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)