User Tools

Site Tools


0225101522-001522issor

Issor

Issor trên bản đồ Pháp
Issor

Issor

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Oloron-Sainte-Marie Tổng Aramits Xã (thị) trưởng Jean-Jacques Cazaurang
(2008–2014) Thống kê Độ cao 280–1.206 m (919–3.957 ft) Diện tích đất1 23,00 km2 (8,88 sq mi) Nhân khẩu2 253  (2006)  - Mật độ 11 /km2 (28 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64276/ 64570 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0225101522-001522issor.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)