User Tools

Site Tools


0224502015-002015montbrun-lot

Montbrun

Montbrun trên bản đồ Pháp
Montbrun

Montbrun

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Figeac Tổng Cajarc Xã (thị) trưởng Maurice Soulié
(2001–2008) Thống kê Độ cao 141–395 m (463–1.296 ft)
(bình quân 157 m/515 ft) Diện tích đất1 8,34 km2 (3,22 sq mi) Nhân khẩu2 101  (1999)  - Mật độ 12 /km2 (31 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46198/ 46160 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0224502015-002015montbrun-lot.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)