User Tools

Site Tools


0224302544-002544saint-bonnet-les-oules

Saint-Bonnet-les-Oules

Saint-Bonnet-les-Oules trên bản đồ Pháp
Saint-Bonnet-les-Oules

Saint-Bonnet-les-Oules

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Saint-Galmier Xã (thị) trưởng Roger Chapuis Thống kê Độ cao 392–586 m (1.286–1.923 ft)
(bình quân 475 m/1.558 ft) Diện tích đất1 12,41 km2 (4,79 sq mi) Nhân khẩu2 1.257  (1999)  - Mật độ 101 /km2 (260 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42206/ 42330 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0224302544-002544saint-bonnet-les-oules.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)