User Tools

Site Tools


0224103133-003133vovray-en-bornes

Vovray-en-Bornes

Vovray-en-Bornes trên bản đồ Pháp
Vovray-en-Bornes

Vovray-en-Bornes

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Saint-Julien-en-Genevois Tổng Canton of Cruseilles Xã (thị) trưởng Xavier Brand
(2008–2014) Thống kê Độ cao 656–1.348 m (2.152–4.423 ft) Diện tích đất1 6,57 km2 (2,54 sq mi) Nhân khẩu2 275  (1999)  - Mật độ 42 /km2 (110 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74313/ 74350 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0224103133-003133vovray-en-bornes.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)