User Tools

Site Tools


0223601523-001523isturits

Isturits

Isturits trên bản đồ Pháp
Isturits

Isturits

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Bayonne Tổng La Bastide-Clairence Xã (thị) trưởng Jean-Michel Donapetry
(2008–2014) Thống kê Độ cao 58–345 m (190–1.132 ft)
(bình quân 125 m/410 ft) Diện tích đất1 13,60 km2 (5,25 sq mi) Nhân khẩu2 388  (2006)  - Mật độ 29 /km2 (75 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64277/ 64240 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0223601523-001523isturits.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)