User Tools

Site Tools


0223101683-001683lamothe-cassel

Lamothe-Cassel

Lamothe-Cassel trên bản đồ Pháp
Lamothe-Cassel

Lamothe-Cassel

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Gourdon Tổng Canton of Saint-Germain-du-Bel-Air Xã (thị) trưởng Sylvette Montal
(2001–2008) Thống kê Độ cao 269–444 m (883–1.457 ft)
(bình quân 406 m/1.332 ft) Diện tích đất1 11,35 km2 (4,38 sq mi) Nhân khẩu2 107  (1999)  - Mật độ 9 /km2 (23 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46151/ 46240 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0223101683-001683lamothe-cassel.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)