User Tools

Site Tools


0222802543-002543saint-bonnet-le-courreau

Saint-Bonnet-le-Courreau

Saint-Bonnet-le-Courreau trên bản đồ Pháp
Saint-Bonnet-le-Courreau

Saint-Bonnet-le-Courreau

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Saint-Georges-en-Couzan Xã (thị) trưởng Joël Epinat Thống kê Độ cao 500–1.481 m (1.640–4.859 ft)
(bình quân 1.023 m/3.356 ft) Diện tích đất1 50,18 km2 (19,37 sq mi) Nhân khẩu2 750  (1999)  - Mật độ 15 /km2 (39 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42205/ 42940 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0222802543-002543saint-bonnet-le-courreau.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)