User Tools

Site Tools


0222603131-003131vougy-haute-savoie

Vougy

Vougy trên bản đồ Pháp
Vougy

Vougy

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Bonneville|Bonneville Tổng Bonneville Xã (thị) trưởng Alain Solliet
(2008–2014) Thống kê Độ cao 450–800 m (1.480–2.620 ft)
(bình quân 465 m/1.526 ft) Diện tích đất1 3,99 km2 (1,54 sq mi) Nhân khẩu2 958  (1999)  - Mật độ 240 /km2 (620 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74312/ 74130 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0222603131-003131vougy-haute-savoie.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)