User Tools

Site Tools


0221701684-001684lamothe-f-nelon

Lamothe-Fénelon

Lamothe-Fénelon trên bản đồ Pháp
Lamothe-Fénelon

Lamothe-Fénelon

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Gourdon Tổng Canton of Payrac Xã (thị) trưởng Patrick Charbonneau
(2008–2014) Thống kê Độ cao 109–262 m (358–860 ft)
(bình quân 128 m/420 ft) Diện tích đất1 13,99 km2 (5,40 sq mi) Nhân khẩu2 340  (2006)  - Mật độ 24 /km2 (62 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46152/ 46350 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0221701684-001684lamothe-f-nelon.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)