User Tools

Site Tools


0221602011-002011montamel

Montamel

Montamel trên bản đồ Pháp
Montamel

Montamel

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Gourdon Tổng Canton of Saint-Germain-du-Bel-Air Xã (thị) trưởng Yves Loubières
(2008–2014) Thống kê Độ cao 258–427 m (846–1.401 ft)
(bình quân 380 m/1.250 ft) Diện tích đất1 9,61 km2 (3,71 sq mi) Nhân khẩu2 98  (1999)  - Mật độ 10 /km2 (26 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46196/ 46310 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0221602011-002011montamel.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)