User Tools

Site Tools


0221502945-002945tra-nou

Traînou

Traînou trên bản đồ Pháp
Traînou

Traînou

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Orléans Tổng Neuville-aux-Bois Xã (thị) trưởng Michel Pothain
(2008–2014) Thống kê Độ cao 107–144 m (351–472 ft) Diện tích đất1 33,68 km2 (13,00 sq mi) Nhân khẩu2 3.011  (2006)  - Mật độ 89 /km2 (230 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 45327/ 45470 Website www.mairie-trainou.fr 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0221502945-002945tra-nou.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)