User Tools

Site Tools


0221302542-002542saint-bonnet-le-ch-teau

Saint-Bonnet-le-Château

Saint-Bonnet-le-Château trên bản đồ Pháp
Saint-Bonnet-le-Château

Saint-Bonnet-le-Château

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Saint-Bonnet-le-Château Xã (thị) trưởng Michel Avril Thống kê Độ cao 779–952 m (2.556–3.123 ft)
(bình quân 860 m/2.820 ft) Diện tích đất1 1,87 km2 (0,72 sq mi) Nhân khẩu2 1.562  (1999)  - Mật độ 835 /km2 (2.160 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42204/ 42380 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0221302542-002542saint-bonnet-le-ch-teau.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)