User Tools

Site Tools


0220501650-001650labastide-murat

Labastide-Murat

Labastide-Murat trên bản đồ Pháp
Labastide-Murat

Labastide-Murat

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Gourdon Tổng Canton of Labastide-Murat Xã (thị) trưởng Lucien-Georges Foissac
(2008–2014) Thống kê Độ cao 265–449 m (869–1.473 ft)
(bình quân 447 m/1.467 ft) Diện tích đất1 27,27 km2 (10,53 sq mi) Nhân khẩu2 690  (1999)  - Mật độ 25 /km2 (65 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46138/ 46240 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0220501650-001650labastide-murat.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)