User Tools

Site Tools


0220202209-002209payrac

Payrac

Vue payrac 01.JPG
Payrac trên bản đồ Pháp
Payrac

Payrac

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Gourdon Tổng Payrac Xã (thị) trưởng Jean-Pierre Favory
(2008–2014) Thống kê Độ cao 125–364 m (410–1.194 ft)
(bình quân 280 m/920 ft) Diện tích đất1 19,5 km2 (7,5 sq mi) Nhân khẩu2 672  (2007)  - Mật độ 34 /km2 (88 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46215/ 46350 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0220202209-002209payrac.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)