User Tools

Site Tools


0219902928-002928tivernon

Tivernon

Tivernon trên bản đồ Pháp
Tivernon

Tivernon

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Pithiviers Tổng Outarville Xã (thị) trưởng Philippe Desforges
(2001–2008) Thống kê Độ cao 125–139 m (410–456 ft) Diện tích đất1 12,61 km2 (4,87 sq mi) Nhân khẩu2 234  (2006)  - Mật độ 19 /km2 (49 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 45325/ 45170 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0219902928-002928tivernon.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)