User Tools

Site Tools


0218901652-001652labathude

Labathude

Labathude trên bản đồ Pháp
Labathude

Labathude

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Figeac Tổng Canton of Lacapelle-Marival Xã (thị) trưởng Jacques Virole
(2001–2008) Thống kê Độ cao 370–615 m (1.214–2.018 ft)
(bình quân 613 m/2.011 ft) Diện tích đất1 10,05 km2 (3,88 sq mi) Nhân khẩu2 175  (1999)  - Mật độ 17 /km2 (44 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46139/ 46120 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0218901652-001652labathude.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)