User Tools

Site Tools


0218402831-002831tarentaise-loire

Tarentaise

Tarentaise trên bản đồ Pháp
Tarentaise

Tarentaise

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Saint-Genest-Malifaux Xã (thị) trưởng Patrick Leplat Thống kê Độ cao 856–1.296 m (2.808–4.252 ft)
(bình quân 1.070 m/3.510 ft) Diện tích đất1 12,57 km2 (4,85 sq mi) Nhân khẩu2 12  (1999)  - Mật độ 1 /km2 (2,6 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42306/ 42660 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0218402831-002831tarentaise-loire.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)