User Tools

Site Tools


0217301692-001692larnagol

Larnagol

Larnagol trên bản đồ Pháp
Larnagol

Larnagol

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Figeac Tổng Canton of Cajarc Xã (thị) trưởng André Ortalo-Magne
(2008–2014) Thống kê Độ cao 130–385 m (427–1.263 ft)
(bình quân 146 m/479 ft) Diện tích đất1 24,36 km2 (9,41 sq mi) Nhân khẩu2 157  (1999)  - Mật độ 6 /km2 (16 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46155/ 46160 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0217301692-001692larnagol.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)