User Tools

Site Tools


0216701611-001611la-fouillouse

La Fouillouse

La Fouillouse trên bản đồ Pháp
La Fouillouse

La Fouillouse

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Saint-Héand Xã (thị) trưởng Mr Yves Partrat
(2008–2014) Thống kê Độ cao 387–628 m (1.270–2.060 ft)
(bình quân 419 m/1.375 ft) Diện tích đất1 20,57 km2 (7,94 sq mi) Nhân khẩu2 4.315  (2006)  - Mật độ 210 /km2 (540 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42097/ 42480 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0216701611-001611la-fouillouse.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)