User Tools

Site Tools


0216603118-003118vinzier

Vinzier

Vinzier trên bản đồ Pháp
Vinzier

Vinzier

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Thonon-les-Bains Tổng Évian-les-Bains Xã (thị) trưởng Guy Christin
(2008–2014) Thống kê Độ cao 536–920 m (1.759–3.018 ft) Diện tích đất1 7 km2 (2,7 sq mi) Nhân khẩu2 668  (1999)  - Mật độ 95 /km2 (250 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74308/ 74500 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0216603118-003118vinzier.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)