User Tools

Site Tools


0216301302-001302h-i-tri-u-h-i-h-u

Hải Triều là một xã ven biển thuộc huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định Việt Nam.

Cư dân xã Hải Triều Hải Hậu Nam Định.jpg
Đường trục chính xã Hải Triều Hải Hậu Nam Định.jpg
Xã Hải Triều.jpg
Thuyền đánh cá Biển Hải Triều Hải Hậu Nam Định.jpg

Hải Triều có tên gọi cũ là Hạ Trại. Hiện nay đổi tên thành Hải Triều.

Hải Triều nằm ở rìa phía Đông Nam huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

- Phía Đông Nam tiếp giáp với vịnh Bắc Bộ (biển Đông)

- Phía Đông Bắc giáp xã Hải Chính

- Phía Bắc giáp xã Hải Xuân,

- Phía Tây giáp xã Hải Hòa. Quốc lộ 21 chạy qua rìa phía Bắc của xã, theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, để đi tới điểm cuối là trấn Thịnh Long.

Hải Triều có nhà thờ Phương Chính kiến trúc cổ 2 tầng, quay hướng Đông và là một nhà thờ đẹp nhất ở Nam Định.

Hải Triều có gần 4 km bờ biển.

Dân số: 1.400 hộ, 5.014 khẩu, sinh sống ở 10 xóm. 75% dân số theo Đạo

Nghề chính của dân từ thuở quai đê, lấn biển, lập ấp là làm muối và khai thác, nuôi trồng thải ủy sản.

Hải triều là xã nhỏ gần nhất huyện Hải Hâu, tỉnh Nam Định, nhưng có lực lượng ngư dân đông đảo tham gia đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản nhất nhì tỉnh Nam Định

Hằng năm đem về số lượng lớn sản phẩm hải sản từ đánh bắt đến nuôi trồng.

Hai Trieu Hai Hau Nam Dinh

Trục đường trung tâm xã đi thẳng ra biền Đông dài 1,7 km (Bắt đầu giao từ Quốc lộ 21).

Con người Hải Triều chịu khó, thân thiện và có truyền thống đaọ lý gia đình, lễ nghĩa và nhân ái.

Biển Hải Triều Hải Hậu Nam Định
0216301302-001302h-i-tri-u-h-i-h-u.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)