User Tools

Site Tools


0215502122-002122nuz-jouls

Nuzéjouls

Nuzéjouls trên bản đồ Pháp
Nuzéjouls

Nuzéjouls

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Cahors Tổng Catus Xã (thị) trưởng Gérard Miquel
(2008–2014) Thống kê Độ cao 149–309 m (489–1.014 ft)
(bình quân 229 m/751 ft) Diện tích đất1 4,74 km2 (1,83 sq mi) Nhân khẩu2 303  (2006)  - Mật độ 64 /km2 (170 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46211/ 46150 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0215502122-002122nuz-jouls.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)